HomeWebshopInfoContactGastenboekUw maatOver onsTevreden klanten

pirates-cave info

Pirates Cave
Deken Hensburchstraat 5
6525VH   Nijmegen
Nederland
www.pirates-cave.com
sales@pirates-cave.com
Mob: 0031(0)6 30715660

KvK nr:  09153370
BTW nr:  NL814950425B01
IBAN:NL63 RABO 0114 6631 06
BIC/SWIFT-code:  RABONL2U

Ideal bij Pirates Cave

Nu binnen Nederland, ook betalen met Ideal mogelijk.
Voor meer betaalmogelijkheden zoals Paypal en kredietkaart, zie verder naar onderen.

Verzenden en betalen:

Wij verzenden onze artikelen wereldwijd. Wij behouden ons echter het recht voor, orders te weigeren naar sommige Landen, zodra er bij ons twijfels zijn van oprecht en eerlijk zaken doen.

Bij aankoop van een item vanuit of via Pirates Cave, garandeert de koper dat hij of zij in overeenstemming is met zijn of haar lokale en Landelijke wetten en is juridisch gevrijwaard om deze artikelen te kopen. U moet ten minste 18 jaar oud zijn voor het kopen van messen, zwaarden, dolken Het is uw verantwoordelijkheid om bekend te zijn met en te voldoen aan de wetten van uw eigen Land met betrekking tot de aankoop, het bezit en het gebruik van messen, zwaarden, dolken en andere decoratieve wapens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade, letsel, etc. van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een product dat u bij ons heeft aangeschaft.
Opmerking: Sommige items die in onze webshop gepresenteerd worden, kunnen beperkt of verboden zijn in bepaalde gebieden en/of landen. Neem contact op met uw lokale wetshandhaving of douane. Pirates Cave is niet verantwoordelijk voor items die in beslag genomen of verbeurd verklaard.
De koper is verantwoordelijk voor alle belastingen en tarieven die door uw land douanedienst kunnen worden geheven.

Afhandeling van de verzendprocedure:
 - Check, Orderinformatie en betalingsverificatie
 - als Oke, beschikbaarheid verificatie (is het op voorraad?)
 - als Oke, versturen wij de bestelde artikelen binnen 2 werkdagen
 - als niet op voorraad, we bestellen bij 1 van onze groothandels
 - Sinds Corona gaat verzenden vanuit de groothandels soms minder snel, om welke reden dan ook. Wij zijn dus ook afhankelijk van de snelheid van groothandels en vervoerders en kunnen daardoor moeilijk aangeven wat de leveringstijd zal zijn. Wij streven er echter wel naar, bestelde artikelen binnen 3 tot 6 werkdagen aan onze klant(en) te leveren.
 - als verzending van onze groothandel(s) langer duurt dan 4 werkdagen, dan nemen wij contact op met de afnemer.

Wij zullen altijd ons uiterste best doen om de bestelde artikelen zo spoedig mogelijk naar onze klant(en) te sturen.
Klanten zijn altijd vrij om ons te e-mailen over de geschatte levertijd van de bestelling of andere vragen.

Als een artikel al op de post is, hebben wij de mogelijkheid om de track en trace code aan u door te mailen. Dit doen wij echter niet standaard, maar vraag er gerust naar, indien u dit wenst.

Vanaf het moment van verzending vanaf Pirates Cave naar de klant, zal de zending ongeveer als volgt onderweg zijn.
Deze informatie is indicatief. Douane en andere oorzaken, zoals de drukke kersttijd, kunnen de zending soms vertragen.
Landen:

Verzending als brief is volledig voor eigen risico van de klanten zelf. Als u dit risico niet wilt nemen, zult u contact met ons op moeten nemen om uw bestelling als pakket te laten verzenden!! Op die manier neemt Pirates Cave volledig het risico op zich en blijft verantwoordelijk totdat u het pakket hebt ontvangen.

Standaard verzend Pirates Cave alle pakketten met Track en trace.

Opmerking:
De maat van een artikel kan bepalend zijn voor het gewicht van een artikel en dus ook voor het berekenen van verzendkosten. Als het bestelde artikel niet door een brievenbus past (Nederlandse type), zal de bestelling als pakket berekend worden.
Het gewicht van een artikel is in een dergelijk geval fictief aangepast in de winkel,
De verzendkosten worden automatisch berekend in de kassa.
Soms correspondeert het gewicht dus niet precies met de realiteit van het artikel. Als dit ten nadele van de klant berekend wordt, zullen wij na de verzending altijd het teveel betaalde terug storten. Andersom kan echter ook het geval zijn. Wij vragen u dan de te weinig betaalde verzendkosten alsnog te voldoen.
Over het algemeen kloppen de gewichten en de berekende verzendkosten wel goed.

Extra kosten:
* Internetbankieren binnen Nederland 0,00 Euro
* Betalingen met PayPal - 1,8% van het te betalen bedrag. Wij betalen de andere helft à 1,8%. Zo dragen wij samen de kosten.
Gebruik alleen dit e-mailadres: tomstezi@pirates-cave.com voor Paypal betalingen (nooit een ander e-mailadres)
* Betalingen met creditcard (kredietkaart) - 1,8% van het te betalen bedrag. Wij betalen de andere helft à 1,8%. Zo dragen wij samen de kosten.
* Betalingen vanuit een ander Europees land buiten Nederland met IBAN 3,00 Euro per transactie

Gebruik van IBAN:
Met IBAN kunt u een betaling binnen Europa doen met internetbankieren of fysiek bij uw bank, met behulp van onze naam en adres en IBAN informatie:

Pirates Cave
Deken Hensburchstraat 5
6525VH Nijmegen
The Netherlands

Rabobank:   0114663106

IBAN:   NL63 RABO 0114 6631 06
BIC/SWIFT-code:   RABONL2U

Betalen met Paypal:
Normaliter zal u worden omgeleid naar de Paypal betalingsomgeving.
Indien dit door bv een storing niet het geval is, nooit zomaar een betaling verrichten aan bv het sales e-mailadres. Neem gewoon contact met ons op. Liefst via e-mail sales@pirates-cave.com

Het enige e-mailadres waar betalingen aan gedaan kunnen worden is; tomstezi@pirates-cave.com
Over bijna de hele wereld kan men PayPal gebruiken.
U kunt betalingen via Paypal als een geregistreerd lid van PayPal doen.
U kunt ook betalingen via PayPal doen als gast van Paypal d.m.v. gebruik van uw credit card. Dit zijn dus betalingen zonder Paypal lidmaatschap.
U hoeft dus niet te worden ingeschreven bij PayPal om uw creditcard te gebruiken!
Een kwestie van de juiste dingen invullen.
KIES IN ONZE WEBSHOP DAN BIJ BETALING, DE OPTIE; "KREDIETKAART"

Ondervindt u problemen met uw Paypal betaling, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen. Wij sturen u dan een Paypal betalingsverzoek of een Paypal proformafactuur. Beiden zijn alleen te gebruiken voor de vooruitbetaling. U kunt dan op de juiste Paypal betalingswijze klikken en is meestal wél makkelijk voor de klant in het gebruik.
De echte factuur zal op of in het pakket te vinden zijn.

met en meer afhankelijk van uw Land

Nu binnen Nederland ook betalen met Ideal mogelijk ideal-168x42-dubbel

=====

Alle prijzen zijn in onze webshop inclusief 21% BTW
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten / andere fouten.

=====

VERKOOP met of zonder te betalen BTW in ons land, Nederland.

Bij alle verkopen aan buitenlandse landen buiten de Europese Unie (EU) zoals Noorwegen, Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada en veel meer..., wordt 0% BTW in rekening gebracht. Dat betekent dat u geen BTW hoeft te betalen in ons land. Wel kunt u alsnog in eigen land BTW en/of invoerrechten plichtig zijn. (check hiervoor het beleid in uw eigen land aangaande accijnzen en belastingen bij de douane)
Vaak hoeven klanten onder een bepaalt bedrag geen heffingen en belastingen te betalen in hun eigen Land.
Zoals eerder gezegd, check uw de invoervoorwaarden van uw eigen land, als u zeker wilt te zijn.

Dus;

* Alle buitenlandse klanten buiten de EU, die een bestelling plaatsen via onze webshop betalen bij ons geen Nederlandse BTW.
Door het invullen van uw adresgegevens en land in de velden alvorens u in de kassa komt, wordt dit automatisch geregeld. De BTW zal 0% worden op deze manier.
Indien er in de kassa een fout is ontstaan, kunt u toch gewoon uw betaling verrichten. Achteraf betalen wij dan het teveel betaalde terug.
* Alle buitenlandse klanten buiten de EU, die een bestelling plaatsen via e-mail, krijgen per e-mail een te betalen bedrag zonder BTW terug.

VERKOOP aan buitenlandse landen binnen de Europese Unie (EU) (intra-communautaire transacties)

* Alle buitenlandse klanten binnen de EU, moeten ook de 21% BTW betalen, tenzij de klant voor zijn eigen bedrijf met een geldig BTW nummer inkoopt. We moeten dan wel alle bedrijfsinformatie ontvangen ter controle van de geldigheid.
Intracommunautaire transacties worden automatisch berekend in de kassa, als u de juiste velden invult.
Mochten er toch fouten optreden in de kassa, kunt u gewoon uw betaling doen. Wij verrekenen het dan achteraf.

Voor extra toelichting betreffende intra-communautaire transacties, Europese landen binnen de EU in de talen; Nederlands, Engels en Duits, zie:

Explanatory_intra-community_transactions_in_Dutch_English_and_German.pdf

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

VAN:

Pirates Cave
Deken Hensburchstraat 5
6525VH Nijmegen
Nederland

Tel.nr.: 0031 (0)6 30715660
e-mail: sales@pirates-cave.com
K.v.K.nr.:09153370
BTW/VATnr.: NL8149.50.425.B01

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument; De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm en/of op de internetsite, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod, door middel van betaling voor de te leveren goederen.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit magazijn van gebruiker.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging te factureren.

5. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk of per e-mail in gebreke te stellen.

Artikel 6 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 weken na levering.

3. Het aankoopbewijs is tevens garantiebewijs.

4. Bij het niet aantreffen van een aankoopbewijs bij levering, dient u dit terstond te melden bij gebruiker indien u rechten wilt ontlenen aan garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de klacht behandelen. Consument dient ten alle tijde het artikel te retourneren in dezelfde verpakking met aankoopbewijs waarna wij tot vervanging van het artikel overgaan of desgewenst het aankoopbedrag retourneren op de door de consument aangegeven bank- of girorekening.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 7 Monsters en modellen

1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames en retourneren goederen

1a. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
1b. Indien een artikel op het moment van (af)levering defect blijkt te zijn en dit is een reden om het artikel terug te sturen, dan kan dat ná emailcontact en afspraken met gebruiker. Na ontvangst van de defecte goederen, zal gebruiker onderzoek verrichten. Indien aannemelijk blijkt dat de consument geen schuld treft, zal deze voor de betaalde artikel kostprijs inclusief verzendkosten en de extra verzendkosten terug naar gebruiker, schadeloos gesteld worden. In alle andere gevallen, zijn alle verzendkosten tussen consument en gebruiker, ten laste van de consument. Indien (als voorbeeld) een artikel op de webshop staat omschreven als gemaakt van linnen en blijkt bijvoorbeeld van katoen te zijn bij ontvangst, dan valt dit niet onder de schadevergoeding voor verzendkosten, zoals eerder aangegeven. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld; enig kleurverschil met het beeldmateriaal op de webshop, het artikel bevalt niet of vindt men niet mooi, enzovoorts. Allemaal gevallen waarbij alle verzendkosten tussen consument en gebruiker en vise versa, ten laste zijn voor de consument.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het aankoopbewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument artikelen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

5. Indien consument niet tevreden over een artikel is of het blijkt bijvoorbeeld niet de juiste pasvorm te hebben, dan kan na emailcontact en afspraken met gebruiker het artikel retour worden gezonden. Alle verzendkosten tussen consument en gebruiker en vise versa, zullen dan ten laste zijn voor de consument.

6. Wij raden aan om de size converter te gebruiken ter bepaling van uw maat. Mocht onverhoopt een artikel niet de juiste pasvorm hebben, dan kunt u deze op eigen kosten retourneren na telefonisch of elektronisch contact omtrent het ruilen van het artikel of het terugstorten van het aankoopbedrag. Het aankopen van meerdere maten betreffende 1 artikel met als doel het passende artikel te behouden en de niet passende artikelen te retourneren, keuren wij af.

Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij - de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.Artikel 12 Betaling

1. Betaling dient ten alle tijde vooraf te geschieden, waarna wij overgaan tot leveren van de artikelen.

2. Betalingen kunnen zowel à contant als op de aangegeven betalingswijzen op onze internetsite gedaan worden.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- blijkt dat consument een onjuiste leeftijd heeft opgegeven, indien de wettelijke reglementen vaststellen bij verkoop van bepaalde artikelen aan minimum leeftijd gebonden is.

- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Vrijwaringen

De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 18 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Nijmegen d.d. 7 april 2006.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Samenvatting van de wapenwet, daar waar het messen betreft. (Vuurwapens zie onderaan).

Categorie I
1°. stiletto's, valmessen en vlindermessen, een en ander indien het lemmet:
a. meer dan een snijkant heeft;
 
b. 7 cm of langer en 14 mm of smaller is;
c. 9 cm of langer is; of
d. van een stootplaat is voorzien;

2°. andere opvouwbare messen, indien:
a. het lemmet meer dan een snijkant heeft; of
b. de lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is;

3°. boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens;
4°. blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
5°. pijlen en pijlpunten bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken;
6°. katapulten;
7°. andere door Onze Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.

Categorie II
In deze categorie staan geen bepalingen of voorschriften voor wat betreft messen.

Categorie III
3°. werpmessen;

Categorie IV
1°. blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I;
2°. degens, zwaarden, sabels en bajonetten;
7°. Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

Strafbepalingen:

Categorie I (artikel 13 WWM)
Het is verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te vervoeren, te doen binnenkomen of doen uitgaan.

Categorie III (artikel 26 WWM)
Het is verboden een wapen van categorie III voorhanden te hebben, behalve wanneer een verlof als bedoeld in artikel 28 WWM, eerste lid is verleend.

Categorie IV (artikel 26, lid 5 en artikel 31 lid 4 WWM)
Artikel 26: Het is personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt verboden een wapen van categorie IV voorhanden te hebben.
Artikel 31: Het is verboden een wapen van categorie IV over te dragen aan een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.


Ontheffingen
1) Wapens in de algemene zin van het woord kunnen slechts met ontheffing van de Minister van Justitie door de krijgsmacht en politie voorhanden worden gehouden. Voor her overige zijn alle handelingen m.b.t. deze wapens verboden.
2) Voor werpmessen (categorie III) is een verlof nodig van de plaatselijke korpschef van politie. Een erkenning dient in het bezit te zijn, alvorens er gehandeld mag worden in deze wapens. Een erkenning kan worden verkregen door het behalen van de nodige diploma’s. Zonder bovenstaande bepalingen mag er niets gedaan worden op het gebied van werpmessen.


Vuurwapens:

Sommige items die in onze webshop gepresenteerd worden, kunnen beperkt of verboden zijn in bepaalde gebieden en/of landen. Neem contact op met uw lokale wetshandhaving of douane. Pirates Cave is niet verantwoordelijk voor items die in beslag genomen of verbeurd verklaard.

Een samenvatting van de wapenwet, daar waar het messen betreft is in de Nederlandse taal te vinden onder de Algemene Voorwaarden in de "Info" .

Alle artikelen die wij op onze webshop hebben staan, mogen in Nederland vrij verhandeld worden. 

Voor sommige artikelen kan er een leeftijdsbeperking gelden.
Zie ook artikel 26 van de wapenwet hierboven

Wapens die in Nederland niet mogen, hebben wij ook niet opgenomen in ons assortiment. Western, Cowboy pistolen en geweren mogen in Nederland zo wie zo niet verhandeld of in bezit zijn zonder vergunning. Deze hebben wij dan ook niet in ons assortiment. Ook niet op aanvraag!

Wat wapens betreft zijn er voor een aantal van onze wapens echter restricties aangaande het bij u mogen dragen.

Wat onze wapens betreft zijn er een aantal restricties aangaande het bij u mogen dragen.

Het verschil zit 'm over het algemeen in het "openbaar" en "niet openbaar" - "het echt lijken" of juist "niet echt lijken" - kan het angst inboezemen of juist niet - echt antiek van voor een bepaald bouwjaar of een replica.

Indien een wapen echt op een vuurwapen lijkt (In de praktijk kunnen meningen hier echter over verschillen), dan is het in Nederland verboden zonder vergunning te hebben indien we niet spreken over een antiek wapen van voor een bepaalde fabricagedatum.

In 2007 hebben wij contact gehad met bijzondere wetten in Nijmegen Nederland. Al onze wapens mochten wij verhandelen. In 2009 heeft bijzondere wetten in de winkel alle wapens bekeken en enkelen gefotografeerd ter nader onderzoek. Conclusie was dat wij alle wapens die wij verhandelen, ook mogen verhandelen en klanten deze ook mogen hebben. Wij verhandelen nu nog steeds dezelfde soort vuurwapens.

Verder mag men er van uit gaan dat men in het openbaar geen wapens mag dragen.

U mag ze dus hebben in een "niet openbare ruimte". De winkel was bijvoorbeeld een openbare ruimte. Achter de toonbank was het echter "niet openbaar".

Een toneelzaal, zou openbaar kunnen zijn. Het podium is echter "niet openbaar”.
In het openbaar kan men het wapen (dat men wel in het niet openbaar mag hebben), verplaatsen in bijvoorbeeld een niet makkelijk te openen doos of iets dergelijks. Men mag het niet zomaar kunnen pakken.

Voor re-enactment aangelegenheden zijn meestal speciale vergunningen afgegeven om in het openbaar door b.v. straten heen te kunnen lopen.

Uw Vereniging zou hier alles vanaf moeten weten.

Let op! In ieder land kunnen verschillende regels gelden. U bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de lokale wetgeving hieromtrent.


© 2005 copyright Pirates Cave                        


En meer credit cards  afhankelijk van in welk land u woont.

Makkelijk online betalen via uw eigen bank met Ideal.

PayPal betalingen als gast of als lid.


Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop